Litteratur och forskning

På denna sida kan du ta del av litteratur som jag har läst och rekommenderar för lärare i fritidshem.